Hrvatska, 21 426 Sumartin, Maslardina Kala 1
logo

LOGO I KORISNIČKI BROJ UČLANJENOG PARTNERA

1. Korisnički broj preko kojeg se evidentira prijenos sredstava odabranoga Partnera
2. Provjerite da li postoji mogućnost plaćanja preko aplikacije “MobiCash”


Preko POS tableta
Preko mobilnog uređaja3. OPIS Plaćanje putem POS-tableta upišite tražene podatke


Unesite traženi podatak: PIN
Unesite traženi podatak: Korisnički broj
Upišite iznos na računu s PDV
Potvrdite prijenos, OK4. OPIS Plaćanje putem mobilnog uređaja “MobiCash” aplikacije


Primatelj - Upišite Korisnički broj primatelja Partner ( 999957 )
Iznos – kliknite na polje iznos ( dobili ste naziv primatelja)
Iznos – upišite iznos sa računa s PDV
Razlog – upišite razlog (taksi, broj računa)
Slanje – potvrda da je evidencija prijenosa potvrđena5. NAPOMENA


Provjerite je li prijenos izvršen (popis TRANSAKCIJA)
Ako je evidencija prošla – transakcija je IZVRŠENA
Ako transakcija nije prošla, morate ponoviti proces
Ukoliko niste izvršili prijenos u jednoj minuti, morate ponoviti upis podataka(vremenski raspon između plaćanja do ponovnog plaćanja je jedna minuta)
Plaćanje ne možete izvršiti sa svojim PIN-om na nekom drugom mobilnom uređaju
U slučaju problema nazovite dežurnog DISPEČERA 01 / 888 77 00


PRIJAVA ZA NOVE KORISNIKE6. PRIJAVA ZA NOVE KORISNIKE
7. Uslugu evidencije plaćanja izvršava


WebMediaWeb-MobiCash d.o.o.
Remetinečka cesta 75
10000 Zagreb
OIB:82555481123
tel: +385 1 888 77 00
tel: +385 1 7778 – 110
mob: +385 99 300-2840
mob: +385 98 650-001 (aktivan 24sata)